Getuigenissen

Getuigenissen van zorgverleners

“Ik ben al sinds 2003 lid van de evaluatiecommissie abortus. Laat men eerst eens ons verslag over 6 jaar afwachten. Het parlement had geen haast om ons te benoemen, nu moet alles snel, snel gaan.”

Doktor Kortman
Arts - Jeugdgezondheidszorg

“Ik voel me nogal ongemakkelijk bij de haast van de leden van de Commissie voor Justitie die, bij gebrek aan een regering en vooral buiten een echt en breed maatschappelijk debat, een belangrijke wijziging van de abortuswet willen doorvoeren”

Doktor de Muylder
Gynaecoloog

“De meeste zorgverleners met wie ik in contact kwam voelen zich machteloos. Ze ervaren het wetsvoorstel als iets dat hen persoonlijk raakt en waarvan het debat ver van het werkterrein wordt gevoerd. Toen ze eenmaal op de hoogte waren van de open brief, sloten ze zich onmiddellijk aan”

Doktor Salmon
Huisarts

“Ik word vaak geconfronteerd met het lijden dat deze moeilijke ingreep bij mijn patiënten met zich meebrengt. Ik denk dat het verlengen van het aantal weken en/of het verkorten van de tijd die nodig is om de verschillende alternatieven uit te leggen en te overdenken, het ervaren van een (on)vrijwillige zwangerschapsafbreking als iets pijnlijks nog zal verergeren”.

Dokter Pirson
Psychiater

“Wanneer een vrouw op 12 weken niet heeft besloten om een abortus te laten uitvoeren, dan is het niet zelden omdat ze in een situatie van grote twijfel verkeert. Het heeft vaak te maken met druk van de familie of economische druk.”

Dokter Tennstedt
Huisarts actief in gezinsplanning

“Na 6 dagen bedenktijd heeft een reeks patiënten die een abortus wenste, hun kind uiteindelijk behouden, en een andere reeks heeft de moed gehad om hun kind ter adoptie te geven, in plaats van het te laten aborteren! Er werd mij daarna geen melding gemaakt van klachten of problemen vanwege de moeders”

Dokter Chantraîne
Gynaecoloog

“Ik ben voor abortus, maar 18 weken lijkt me echt te laat. De baby beweegt al, hij is bijna levensvatbaar. Ik vrees dat het aantal artsen dat bereid is abortus te plegen door deze wetswijziging drastisch zal verminderen en dat het voor vrouwen nog moeilijker zal worden een abortus op een correcte manier te ondergaan.”

DOKTER VIRGINIE R.
Huisarts – Vlaams-Brabant

“Een zwangerschapsonderbreking tot 18 weken toelaten is een gebrek aan eerbied voor de zorgverleners die ertoe verplicht zullen zijn om in de ene kamer een echtpaar te ontvangen dat door een miskraam geheel van streek is en in de andere kamer een echtpaar dat voor een abortus komt. Hoe kan men zichzelf wijsmaken dat het voor dezelfde zorgverlener mogelijk zou zijn om beide echtparen op een fatsoenlijke manier te begeleiden?”

MEVROUW STEPHANIE P.
Vroedvrouw van een verloskundig team - Henegouwen

« Elke abortus is een enorm trauma voor vrouwen, en nog meer als je al 18 weken zwanger bent. Door abortus zo laat toe te laten, zullen patiënten bovendien het geslacht van de baby kunnen kennen en zullen ze kunnen beslissen om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. Het is pure onzin.”

DOKTER VÉRONIQUE P.
Gynaecoloog - Brussel