STOP abortus 18 weken- Persconferentie 10 maart 2020

Clik op het dossiersbeeld om te downloaden.

Stop Abortus 18 weken - persconferentie 10 maart 2020

Clik hier om het persdossier te downloaden.

We klagen 4 schokkende maatregelen in dit wetsvoorstel aan:

1. VERLENGING VAN DE WETTELIJKE ABORTUSTERMIJN

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om tot de helft van de zwangerschap te aborteren, dat wil
zeggen 20 weken amenorroe (18 weken zwangerschap).

2. VERKORTING VAN DE WACHTTIJD

Het wetsvoorstel deelt de minimale wachttijd met drie, van 6 dagen tot 48 uur.

3. AFSCHAFFING VAN DE INFORMATIEPLICHT

Het wetsvoorstel schaft de verplichting om informatie te verstrekken over de beschikbare
psychologische en materiële hulp om de zwangerschap uit te dragen.

4. ABORTUS ALS “MEDISCHE HANDELING”

Het wetsvoorstel definieert abortus als “een medische handeling”. In dezelfde geest verwijdert
het elke strafrechtelijke sanctie in geval van abortus die buiten de wettelijke voorwaarden wordt
uitgevoerd (bijvoorbeeld langer dan 18 weken). Volgens het wetsvoorstel “is er geen reden om
specifieke strafrechtelijke sancties te handhaven tegen artsen die met hetzelfde professionele
geweten handelen als wanneer ze een andere medische handeling verrichten”.