Fake News RTBF-waarschuwing: de realiteit is dat de gemiddelde wettelijke abortustermijn in de EU-landen onder 12 weken – niet 18 – is.

Fake News RTBF-waarschuwing: de realiteit is dat de gemiddelde wettelijke abortustermijn onder 12 weken - niet 18 - in de EU landen is.

Brussel zondag 8 maart 2020

België sluit zich aan bij andere landen met deze wet? Is dat zo ?

Nee, dit wetsvoorstel stemt niet overeen met de buurlanden, het wijkt hiervan af. De gemiddelde tijd voor abortus is niet 18 weken zoals voorgesteld door sommige afgevaardigden!

Nep nieuws! In feite is de gemiddelde wettelijke abortustermijn onder 12 weken – dus niet 18 – in de EU landen. Dus, waarom willen sommigen de bevolking misleiden terwijl de huidige wet al 12 weken toestaat?

Volgens gegevens van Eurostat: bijna alle Europese inwoners hebben een abortusperiode die beperkt is tot 12 weken zwangerschap. Nederland is de uitzondering, terwijl 25 van de 27 landen de deadline beperken tot minder dan 14 weken. De voorstanders van het wetsvoorstel voor de liberalisering van abortus verklaren dat België « zich moet aanpassen aan de buurlanden ». We moeten daarom de termijn van 12 weken aanhouden en deze niet verhogen tot 18 om een ​​extra uitzondering in Europa te voorkomen.

Waarom geeft Philippe Walkowiak, RTBF-journalist, valse informatie door, herhalend zonder te verifiëren, op basis van onjuiste opmerkingen door bepaalde politieke ideologen ? « Er is echter een politieke meerderheid om België op dit gebied in overeenstemming te brengen met de buurlanden: einde van alle strafrechtelijke sancties, abortus tot 18 weken, tijd voor reflectie teruggebracht tot 48 uur. » Geplaatst op vrijdag 06 maart 2020 om 10u11. Bron van het RTBF-artikel: https://www.rtbf.be/info/article/detail_quand-la-formation-d-un-gouvernement-menace-les-droits-des-femmes?id=10448498

Hier is de pdf van het RTBF-artikel voor het geval het verdwijnt

De Raad van State publiceerde zijn advies over het wetsvoorstel om abortus in België volledig te criminaliseren en te liberaliseren. Over het algemeen heeft hij geen grote juridische bezwaren. De Raad van State doet geen uitspraak over ethiek. Is het De rechten van het ongeboren kind bestaan ​​immers nog niet in de Belgische wetgeving en de Raad van State houdt daarom alleen rekening met de rechten van vrouwen. Hij is van mening dat de vervolging van iedereen die probeert te voorkomen dat een vrouw abortus krijgt, specifieker moet zijn. Hij roept de misdaad van valse informatie op door verschillende voorbeelden te nemen van aanhangers van de rechten van het ongeboren kind, maar neemt verrassend genoeg geen voorbeeld van valsheid of vervorming van de werkelijkheid door de aanhangers van de totale liberalisering van abortus, zoals hier enigszins roekeloos door RTBF wordt doorgegeven.